Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Det händer på byggplatsen

Översiktlig information etapp 2

 

Grafisk skiss tillbyggnaderBilden: Stomresning tillbyggnader - preliminär tidsplan

Tillbygge Väster

Invändigt arbete (april-augusti):

 • Rivning av stora hörsalen (april-augusti)
 • Rivning och tillfällig ombyggnation kök (maj-augusti)
 • Invändiga förstärkningar för kommande påbyggnad (juni-augusti)

Utvändigt arbete:

 • Fram till maj 2017: Sprängingar pågår kontinuerligt
 • Maj-september 2017: Takbalk över befintlig byggnad på plats
 • Augusti-november 2017: grundläggning av källare
 • Oktober-november 2017: stomresning av påbyggnad, plan 5-6
 • December 2017-maj 2018: Stommontagage tillbyggnad

Entré och matsal

 • Augusti 2018: Stommontage entré och matsal

Påbyggnad "länkar" mot Lundgrensgatan

 • April 2017: Skyddsrummet mellan korridor G och F (gård 1) är klart
 • Mars-juni 2017: Grundläggning, det vill säga arbetet fram till bottenplatta, av samtliga "länkar" Goch F (gård 1), F och E (gård 2) och E och D (gård 3) 
 • September 2017: Resning och montage av stommar

Se också tidsplan som berör de interna flyttarna

 

grafisk presentation över arbete våren 2017

Översiktsbild arbeten våren-sommaren 2017

Översiktlig information etapp 1

Översiktskarta över området (byggnader och vägar) (pdf)

Planerad byggstart är 1 november 2016. Före detta datum kommer vissa förberedande arbeten, så kallad etableringsarbeten,  behöva göras av NCC och Göteborgs stad med flera.

Arbetsplatsdispositonsplan (ADP-plan)

Etableringsarbeten

Första skedet: oktober 2016–mars 2017. NCC startar etableringsarbeten 15 oktober 2016.

Säkerhets- och bullerkrav beaktas! Ljudmätningar utförs!
Tillfällig omlokalisering krävs!

Påverkan på grund av etableringsarbetet

 • Alltid två entréer till Humanisten
 • Gång- och cykelvägar leds om
 • Cykelbanan genom Språkskrapan stängs av
 • Parkeringsplatser påverkas i olika skeden
 • Transportvägar påverkas

Förberedande arbeten

 • Avgränsning av arbetsplats med staket och grindar (blå markering på ADP-plan)
 • Manskapsbodar vid Språkskrapan etableras på parkeringen. Inledningsvis berörs 8-10 P-platser
 • Interna transportvägar byggs successivt

Mark- och grundläggningsarbeten

Kretslopp & Vatten, Göteborg Energi, Gothnet med flera utför också förberedande arbeten.

Nytt skyddsrum (mellan flygel G och F)

Förberedande markarbeten, start mitten av oktober.

Arbeten som kommer att göras från och med vecka 44: Nedtagning av tegelvägg flygel G, arbeten med markförstärkning, pålning och spontning, kommer att ske vid fasaden på östra sidan av Humanisten, betongarbeten (till och med mars 2017).
 

 ADP-plan skede 1 (oktober 2016-mars 2017)

Tillbyggnad väster

Mark- och grundläggningsarbeten preliminärt från november 2016-juli 2017.

Omläggning VA-ledningar

 • Spontning
 • Gjutning kulvert
 • Omläggning av ledningar

Grundläggning tillbyggnad

 • Spontning
 • Pålning utanför repro
 • Bergsborrning
 • Sprängning
 • Losshållning / Uttransport
   

 Bilden: detalj tillbygge väst

Transporter

Under de inledande mark- och grundläggningsarbetena är det stora volymer som ska transporteras ut. Då är frekvensen av transporter relativt hög. Det kommer att finnas delskeden med mer intensiva transporter, exempelvis vid betonggjutningar.

Även i normalläget kommer transporter förekomma relativt frekvent, beroende på projektets storlek.

Det går i dagsläget inte att uppskatta antalet lastbilar per dag.
Majoriteten av transporterna kommer att ske under eller i omedelbar anslutning till normalarbetstiderna på byggarbetsplatsen.

För Tillbyggnad väster planeras transporterna via Olof Wijksgatan till arbetsområdet och därefter ut via Johannebergsgatan. Reservväg via Lennart Torstenssonsgatan.

För Länkarna inklusive ombyggnad av befintliga Humanisten och Språkskrapan går transporterna primärt via Lundgrensgatan till arbetsområdet.

 

Gula pilar illustrerar transportvägar till och från byggarbetsplatsen. Bilden är en grov skiss av byggarbetsplatsen utbredning.

Kontaktinformation

Projekt Nya Humanisten

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
031-786 0000 (vxl)

Sidansvarig: Emma Grundström|Sidan uppdaterades: 2017-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?